เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการความโปร่งใสการก่อสร้างภาครัฐ(CoST) จากสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง


วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคลังจังหวัดอ่างทอง และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการความโปร่งใสการก่อสร้างภาครัฐ(CoST) จากสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ณ แยกวงเวียนอ่างทอง

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-04
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29