เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ในการช่วยการดำรงชีวิต เช่น ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา รถเข็นชนิดปรับได้/ปรับไม่ได้ ณ ชุมชนบ้านรอและชุมชนกาญจนา2


วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล กองสวัสดิการสังคม อาสาสมัครสาธารณสุขฯ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ในการช่วยการดำรงชีวิต เช่น ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา รถเข็นชนิดปรับได้/ปรับไม่ได้ ณ ชุมชนบ้านรอและชุมชนกาญจนา2

2024-02-29
2024-02-24
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-12
2024-02-09