เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


ให้การต้อนรับ นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง ในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งาน แอปพลิเคชั่น ThaID ให้แก่เจ้าหน้าทีเทศบาลเมืองอ่างทอง


วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด
ให้การต้อนรับ นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง ในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งาน แอปพลิเคชั่น ThaID ให้แก่เจ้าหน้าทีเทศบาลเมืองอ่างทอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ชั้น 3

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08