เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการเลือกคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ เทศบาลเมือง


วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการเลือกคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ เทศบาลเมืองอ่างทอง ชั้น3

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-04
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29