เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองอ่างทอง ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)


วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองอ่างทอง ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)

2024-06-20
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-16
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31