เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ่างทอง ได้เข้ามอบน้ำดื่มสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2566


วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 9.00น.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ่างทอง ได้เข้ามอบน้ำดื่มสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2566 โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นผู้มอบหมายให้ นางสุภาวิตา ยาแพง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08