เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเทศบาลเมืองอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเทศบาลเมืองอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ณ.ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP)

2023-03-18
2023-03-18
2023-03-15
2023-03-13
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-02
2023-02-27
2023-02-24
2023-02-23