เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเทศบาลเมืองอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเทศบาลเมืองอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ณ.ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP)

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27