เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมพิธีไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทองให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ณ สี่แยกอ่างทอง


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.09 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมพิธีไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทองให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ณ สี่แยกอ่างทอง

2023-03-18
2023-03-18
2023-03-15
2023-03-13
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-02
2023-02-27
2023-02-24
2023-02-23