เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 ตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย


วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนางรุ่งทิวา มากอิ่ม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และบุคลากร ในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 ตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย ประจำปี 2566 ณ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลเทวราช

2023-05-29
2023-05-23
2023-05-06
2023-05-03
2023-05-02
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-26
2023-04-21
2023-04-18