เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้ายื่นหนังสือสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการขยะของจังหวัดอ่างทอง พร้อมให้กำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง


วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้ายื่นหนังสือสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการขยะของจังหวัดอ่างทอง พร้อมให้กำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับมอบ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)

2024-02-29
2024-02-24
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-12
2024-02-09