เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วาเลนไทน์ผู้สูงอายุ


วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง และนายพยัคฆ์ จำปาทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วาเลนไทน์ผู้สูงอายุ ณ.ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP)เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมีนางรุ่งทิวา มากอิ่ม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมในการเจาะเลือดและวัดความดันโลหิตสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงาน.

2024-02-29
2024-02-24
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-12
2024-02-09