เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และอุปกรณ์ในการช่วยการดำรงชีวิต


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และอุปกรณ์ในการช่วยการดำรงชีวิต ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านรอ

2024-02-29
2024-02-24
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-12
2024-02-09