เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมเปิดกิจกรรม"สาสุข อุ่นใจ คนไทย รอบรู้ ๒๕๖๖" ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ ชุมชนทรัพย์สิน


วันอังตารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมเปิดกิจกรรม"สาสุข อุ่นใจ คนไทย รอบรู้ ๒๕๖๖" โดยมีนายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ ชุมชนทรัพย์สิน

2024-02-29
2024-02-24
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-12
2024-02-09