เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ท. 3 วัดชัยมงคล มาเป็นประธานเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการกล้าคิด กล้าแสดงออก มีวินัย รู้จักหน้าที่ของตนเอง พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.ท. 3 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ในการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนของขวัญ รางวัล ซุ้มอาหาร และเครื่องดื่ม จากเทศบาลเมืองอ่างทอง ,พระครูวิเศษชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ,ท่านประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ,ท่านพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ,ท่านธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ,ท่านทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาล , ฝ่ายนิติบัญญัติ นำโดยนายสมชาย รัตน์ประสาทพร ประธาน สภา ทม.อ่างทอง นางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

อ่างทอง ,หัวหน้าส่วนราชการ ,องค์กรภาคเอกชน,ร้านค้า,ผู้ปกครอง และคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

เทศบาลเมืองอ่างทอง และ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ทั้ง 4 แห่ง

2024-04-20
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10