เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ในการช่วยการดำรงชีวิต เช่น รถนั่งคนพิการ รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ ณ ตลาดหลวง


วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล กองสวัสดิการสังคม อาสาสมัครสาธารณสุขฯ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ในการช่วยการดำรงชีวิต เช่น รถนั่งคนพิการ รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ ณ ตลาดหลวง

2024-02-12
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-05
2024-02-02
2024-02-01
2024-01-30