เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายกเตือนใจ ทรงไตร และ ส.ท.ชวการ เขียวฉะอ้อน พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม ได้มอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนในชุมชนชัยมงคล2 (หมู่บ้านเปี่ยมสุข2 )


วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ท่านนายกเตือนใจ ทรงไตร และ ส.ท.ชวการ เขียวฉะอ้อน พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม ได้มอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนในชุมชนชัยมงคล2 (หมู่บ้านเปี่ยมสุข2 )

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27