เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายกเตือนใจ ทรงไตร และ ส.ท.ชวการ เขียวฉะอ้อน พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม ได้มอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนในชุมชนชัยมงคล2 (หมู่บ้านเปี่ยมสุข2 )


วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ท่านนายกเตือนใจ ทรงไตร และ ส.ท.ชวการ เขียวฉะอ้อน พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม ได้มอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนในชุมชนชัยมงคล2 (หมู่บ้านเปี่ยมสุข2 )

2023-09-19
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-08
2023-09-06