เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี อดีดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และภรรยา ได้เข้ามอบเงินให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและร่วมทำอาหารกับโรงครัวเทศบาลเมืองอ่างทอง


วันอังคาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น.

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี อดีดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และภรรยา ได้เข้ามอบเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และได้ร่วมทำอาหารกับโรงครัวเทศบาลเมืองอ่างทอง เนื่องจากอุทกภัยประจำปี 2565 ของเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ผู้รับมอบ

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27