เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง นำทีมสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมือ ท่อสูบระบายน้ำตามแนวป้องกันน้ำในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง


วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง นำทีมสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมือ ท่อสูบระบายน้ำตามแนวป้องกันน้ำในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง และวางแผนรับมือป้องกันเขตเศรษฐกิจศูนย์ราชการ

2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-14
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-06