เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “การป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง” บริเวณวัดสนามชัย ถึงตำบลจำปาหล่อ


วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.                                  
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง คณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด ทหารจิตอาสา ประชาชนจิตอาสา กรมชลประทาน หน่วยกู้ภัยอ่างทอง และหน่วยราชการทุกส่วน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “การป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง” บริเวณวัดสนามชัย ถึงตำบลจำปาหล่อ

2024-02-29
2024-02-24
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-12
2024-02-09