เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกของชุมชนบางแก้ว นายโชคชัย ทองศักดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเตือนใจ ทรงไตร


วันพฤหัสที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น.

นายโชคชัย  ทองศักดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเตือนใจ ทรงไตร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ให้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกของชุมชนบางแก้ว ณ ศาลาSMLบางแก้ว

2022-12-02
2022-12-01
2022-11-29
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-07
2022-11-02
2022-11-01
2022-10-28
2022-10-25