เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกของชุมชนบางแก้ว นายโชคชัย ทองศักดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเตือนใจ ทรงไตร


วันพฤหัสที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น.

นายโชคชัย  ทองศักดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเตือนใจ ทรงไตร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ให้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกของชุมชนบางแก้ว ณ ศาลาSMLบางแก้ว

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27