เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


เข้าร่วมกิจกรรมวันพัฒนา รวมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนศักยภาพบุคลากรด้านพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านพัสด


วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 08.30น.

นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองได้รับมอบหมายจากท่านนายกเตือนใจ ทรงไตร พร้อมด้วยนายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง และข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนศักยภาพบุคลากรด้านพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมี นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเทศบาล2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27