เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


เข้าร่วมกิจกรรมวันพัฒนา รวมกันปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565


วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด พนักงานครู ข้าราชการ และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล3 และวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมวันพัฒนา รวมกันปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2023-09-29
2023-09-29
2023-09-29
2023-09-28
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15