เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประเภทวิชาการ
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]16
2 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]15
3 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]17
4 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]16
5 3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]16
6 3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]15
7 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]14
8 3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]15
9 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]16
10 3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]16
11 3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]14
12 3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]17
13 3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]17
14 3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]16
15 3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]15
16 3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]18
17 3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]15
18 3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]16
19 3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]16
20 3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 20 ธ.ค. 2562 ]16
 
หน้า 1|2|3