เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


เข้าร่วมพิธีเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธี วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2565


วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล

2022-09-22
2022-09-22
2022-09-19
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-07