เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายกเมืองอ่างทอง พร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยน้ำท่วม


   เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564 นายเตือนใจ ทรงไตร  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทอง นำทีมสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สำรวจพื้นที่เครื่องมือ ท่อสูบระบายน้ำตามแนวป้องกันน้ำในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง เตรียมแผนรับมือน้ำล้นตลิ่ง ป้องกันเขตเศรษฐกิจศูนย์ราชการ สำรวจจุดเสี่ยง เพื่อเตรียมป้องกันสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง หลังน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายจังหวัดได้รับผลกระทบแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาทุกครั้งที่น้ำไหลหลาก จังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันและเพื่อความไม่ประมาท เทศบาลเมืองอ่างทองจึงเตรียมแผนรับมือน้ำล้นตลิ่ง 
    นายเตือนใจ กล่าวว่า ในช่วงนี้มีพายุฝนกระหน่ำทั่วประเทศ เพื่อความไม่ประมาท เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ระดมความคิดเตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆและแผนป้องกันน้ำท่วม เพื่อป้องกันเขตเศรษฐกิจ ย่านการค้า ศาลากลางและส่วนราชการต่างๆ ซึ่งภายในเขตเทศบาลเมืองบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทั้ง2ฝั่ง มีเขื่อนผนังป้องกันน้ำท่วมทั้ง2ฝั่งเจ้าพระยา ในตอนนี้ได้ทำการทดสอบเครื่องสูบน้ำที่มีการติดตั้งอยู่ภายในโรงสูบเทศบาลเมืองอ่างทองให้พร้อมใช้งานซึ่งในตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยามีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงอยู่ที่ระดับ 5.61 เมตร จากระดับตลิ่ง 10 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,365 ลบ.ม/วินาที เทศบาลเมืองอ่างททอง ได้ทำการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำต่อไป

2021-10-28
2021-09-27
2021-09-21
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-16
2021-09-01
2021-08-16
2021-08-14