เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ Fix it center ศูนย์ซ่อมแซมสร้างเพื่อชุมชน ในนามของวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ขอส่งมอบเตียงให้กับศูนย์พักคอย สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองอ่างทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระ


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง Fix it center ศูนย์ซ่อมแซมสร้างเพื่อชุมชน ขอส่งมอบเตียงให้กับศูนย์พักคอย สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองอ่างทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยมีนายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองพร้อมด้วยคณะเป็นผู้รับมอบในการนี้

2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-16
2021-09-01
2021-08-16
2021-08-14
2021-08-11
2021-08-11
2021-07-05