เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองอ่างทองร่วมแต่งกายย้อนยุค ทุกวันอังคาร ตามแนวทางไทยนิยม ภายใต้โครงการ “Thailand ๔.๐ แต่งไทยแบบไหนก็เก๋”


อ่างทองร่วมแต่งกายย้อนยุค ทุกวันอังคารตามแนวไทยนิยมอ่างทอง
เทศบาลเมืองอ่างทองร่วมแต่งกายย้อนยุค ทุกวันอังคาร ตามแนวทางไทยนิยม ภายใต้โครงการ “Thailand ๔.๐ แต่งไทยแบบไหนก็เก๋” สอดรับกับแนวทางของนายกรัฐมนตรี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ร่วมกันแต่งกายย้อนยุค มาทำงานปฎิบัติหน้าที่ทุกวันอังคาร ตามแนวทางไทยนิยมภายไต้โครงการ “Thailand ๔.๐ แต่งไทยแบบไหนก็เก๋” สอดรับกับแนวทางของนายกรัฐมนตรี ที่ชื่นชมและสนับสนุนหน่วยงานราชการ คนไทยแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคในชีวิตประจำวัน ไปยังสถานที่ต่างๆ อย่างไม่เขินอาย นายเอนก ทองชื่นจิต รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง กล่าวว่า ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างต่างพากันแต่งชุดไทยย้อนยุค ในวันอังคาร เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนวทางไทยนิยมภายไต้โครงการ “Thailand ๔.๐ เพื่อส่งเสริมวิถีดำรงและรักษาวัฒนธรรม ซึ่งการแต่งกายของข้าราชการในจังหวัดอ่างทอง วันจันทร์ เครื่องแบบราชการตามสังกัด วันอังคาร ชุดไทยย้อนยุคสวยงาม วันพุธ ชุดออกกำลังกาย เสื้อยึดสีขาวลายธงชาติของจังหวัดอ่างทอง วันพฤหัสบดี ชุดสุภาพสวยงาม และวันศุกร์ เสื้อลายตุ๊กตาของจังหวัดอ่างทอง

2020-03-20
2020-01-01
2019-10-02
2019-10-02
2019-06-28
2019-06-06
2019-06-04
2019-05-27
2019-05-17
2019-05-15