เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองอ่างทองได้มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม


เทศบาลเมืองอ่างทองได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ นางสาวจิดา ภา แสงฟ้า เชิดชูเกียรติเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยเก้บกระเป๋าเงินได้แล้วแจ้งให้ทางเทศบาลเมืงอ่างทองติดตามเจ้าของมารับคืน

2020-11-04
2020-08-28
2020-08-28
2020-08-20
2020-08-18
2020-08-18
2020-03-20
2020-01-01
2019-10-02
2019-10-02