เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


คลินิกซ่อมบำรุงจักรยานเก่า


คลินิกซ่อมบำรุงจักรยานเก่า
------------ เทศบาลเมืองอ่างทอง ร่วมกับ สสส. และร้านท็อปสปีด เปิดคลินิกซ่อมบำรุงจักรยานเก่า เพื่อปั่นใช้งานในชีวิตประจำวัน เป็นการออกกำลังกายให้ห่างไกลโรค และเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ ที่บริเวณร้านท็อปสปีด สามแยกบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง ร่วมกับ (สสส.) และร้านท็อปสปีด เปิดคลินิกซ่อมบำรุงจักรยานเก่า ในโครงการ “ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำ” เพื่อปั่นจักรยานใช้งานในชีวิตประจำวันและเป็นการออกกำลังกายให้ห่างไกลโรค พร้อมเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานกับทางจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ ๑๒ เมษา ๒๕๖๑ โดยให้บริการตรวจเช็คและซ่อมรถจักรยานฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ บริการประชาชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้นำเอารถจักรยานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เข้ามาตรวจเช็คกันอย่างคึกคัก ซึ่งเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้มีการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในการนำรถจักรยานคันเก่าที่เก็บไว้นานแล้วไม่ได้ใช้งานปล่อยไว้จนผุพังเสียหาย รวมทั้งรถจักรยายคันใหม่ให้นำออกมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ห่างไกลจากโรคภัย ด้าน นายสมนึก สุภาวิมล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง กล่าวว่า นายชัย สุวพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้สนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อห่างไกลโรค ในการปั่นรถจักรยานออกกำลังกายมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยร่วมกับทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และร้านท็อปสปีด เปิดคลินิกซ่อมบำรุงจักรยานเก่า มาซ่อมบำรุงเพื่อใช้งาน ในโครงการ “ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำ” รับคูปองซ่อมฟรีได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอ่างทอง เบื้องต้นได้ทำการแจกคูปองให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อนำรถจักรยานคันเก่าไปทำการซ่อมบำรุงฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งมีช่างซ่อมรถจักรยานที่ชำนาญและฝีมือดี มีจิตอาสาประจำอยู่ที่บริเวณร้านซ่อม เพื่อทำการแก้ไขซ่อมบำรุงบริการประชาชน ที่ได้นำรถจักรยานไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเข้าร่วมกิจกรรมในการปั่นจักรยาน ร่วมกับทางจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ต่อไป

2020-03-20
2020-01-01
2019-10-02
2019-10-02
2019-06-28
2019-06-06
2019-06-04
2019-05-27
2019-05-17
2019-05-15