เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล


เทศบาลเมืองอ่างทอง ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง อสม. ทสม. โรงพยาบาลอ่างทองและหน่วยงานภาคเอกชน ดำเนินกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อสมทบทุนให้แก่ศูนย์กายภาพชุมชนทรัพย์สิน ในการพัฒนาเพื่อเปิดดำเนินการให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพ และแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลอ่างทอง 

2020-08-28
2020-08-28
2020-08-20
2020-08-18
2020-08-18
2020-03-20
2020-01-01
2019-10-02
2019-10-02
2019-06-28