เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


กองช่าง งานโยธา ดำเนินการเปิดทางระบายน้ำ


เทศบาลเมืองอ่างทอง นำโดยท่านนายก ชัย สุวพันธุ์  เตรียมความพร้อมรับมือแก้ปัญหาการระบายน้ำในช่วงที่ผ่านมา โดยสั่งการให้ทางกองช่างเร่งเปิดทางระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และไม่เกิดน้ำท่วมขัง

2020-08-28
2020-08-28
2020-08-20
2020-08-18
2020-08-18
2020-03-20
2020-01-01
2019-10-02
2019-10-02
2019-06-28