เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


จังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และเทศบาลเมืองอ่างทอง ร่วมดำเนินโครงการ ปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกอ่างทอง ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566


วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9.30น.

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างทอง บุคลากรในสังกัด จังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และเทศบาลเมืองอ่างทอง ร่วมดำเนินโครงการ ปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกอ่างทอง ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566(งบประมาน 30 ล้านบาท) ณ สี่แยกอ่างทอง

2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-22
2022-09-19
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13