เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


วันต้นไม้ประจำปีของชาติ


เนื่องในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นวันต้นไม้ประจำของชาติ ทางเทศบาลเมืองอ่างทอง

นำโดยท่านรองอรวรรณ   สุวพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง และพนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง

ร่วมกันปลูกต้นมะพลับ ต้นไม้ประจำจังหวัดอ่างทอง บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง

2019-10-02
2019-10-02
2019-06-06
2019-06-04
2019-05-17
2017-05-09
2017-04-13
2017-04-05
2017-04-02
2017-03-19