วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2562
ซื้อหนังสือเสริมทักษะ (ภาษาอังกฤษ) โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอัังกฤษ (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างทำปฏิทินเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖,๕๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและจัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งลูกกรงเหล็กดัดและติดตั้งแสตนเลสช่องรับจำนำ-ไถ่ถอน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นชุดรวมของโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง