วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2563
จ้างทำดิสเพลย์ต้นคริสมาสพร้อมงานออกแบบป้ายไวนิลเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซ่อมรถขุดดินตีนตะขาบยี่ห้อHYUNDIหมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓อ่างทอง จำนวน ๑ คัน
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๗ อ่างทอง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล๓ วัดชัยมงคล จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล๑ วัดต้นสน จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง