วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุติดตั้งห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ Komatsu หมายเลขทะเบียน ตค ๑๐๘ อ่างทอง จำนวน๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน บง ๘๐๕๐ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุทำชั้นวางเอกสารห้องงานพัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐ ๗๐๖๙ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง