วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด และพวงมาลัยกร โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุ โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายข้อความ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง