วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำฉากกั้นอะคริลิค สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อเพื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซมและเปลี่ยนกระเบื้องขอบสระว่ายน้ำ และกระเบื้องที่หลุดและแตกหลักในสระว่ายน้ำ ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาหญิง อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซ่อมรถขุดดินตีนตะขาบ ยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ
16  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารเรียนหลังที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้าย Roll up ประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานที่ใช้ในโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง