วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2563
จ้างทำป้ายรณรงค์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างงานก่อสร้างเสาธง โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างประดับไฟตกแต่งและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างประดับไฟสำหรับจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
วัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๓ รายการ
12  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใข้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2563
เช่ารถขุดดินตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารว่าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการหรือทุพลภาพและชรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)