วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างรถแบคโฮ ขนาด PC ๓๕ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณหลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุมชนบางแก้ว จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๙ พร้อมติดตั้งที่อาคารเครื่องชั่ง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางสำหรับโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถตู้ โครงการมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อกระเป๋าผ้า สำหรับโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง