วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุกพร้อมปรับแต่ง จำนวน ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
วัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ
30  ส.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างรถแบคโฮ ขนาด PC ๓๕ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณหลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุมชนบางแก้ว จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๙ พร้อมติดตั้งที่อาคารเครื่องชั่ง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง