วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2567
จ้างติดตั้งระบบเตือนอุบัติเหตุทางแยกที่เป็นจุดเสี่ยงในเขตชุมชน ๒๒ ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
งานก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา อยู่ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙ ตอนแยกที่ดิน-ไชโย ที่ กม.๕๘+๔๗๙ จำนวน ๑ จุด)
11  มิ.ย. 2567
งานก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา อยู่ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙ ตอนแยกที่ดิน-ไชโย ที่ กม.๕๔+๔๔๕ จำนวน ๑ จุด
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๙ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ครั้งที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมหลังคาตลาดสดเทศบาล ๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง