วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำฯ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างทำแผงกั้นอะคริลิคใส จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่างทอง จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ Komatsu หมายเลขทะเบียน ตค ๑๐๘ อ่างทอง จำนวน ๖รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องขยายเสียงชนิดตู้เคลื่อนที่เอนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง