วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนหลังที่๔ โรงเรียนเทศบาล๓ วัดชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล8 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยโรงเรียนเทศบาล๑ ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
เช่าเช่ารถขุดตีนตะขาบจำนวน 1 คัน เป็นระยะเวาลา 60 วัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง