วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเจาะถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำ ระบายน้ำท่วมขัง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล๑๔ ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
2  พ.ย. 2566
ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวเสียงไร้สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ทั้ง ๒๒ ชุมชน จำนวน ๓๗ จุด