วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2566
จ้างขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างบุคคลภายนอกกำจัดของเสียอันตราย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ New Holland หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๔ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างบุคคลภายนอกตัดต้นตีนเป็ด ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๙๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)