วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการชุมชน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ครั้งที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๙ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์กระบะ สีเทาเงิน ๔ ประตู ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๓๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง