วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2566
จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
27  เม.ย. 2566
ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง
26  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๑๗ อ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
เช่ารถขุดตีนตะขาบพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมเปลี่ยน AUTO RESCURE DEVICE จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต ๙๐๒๘ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
4  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง