วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล๑๔ ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายข้อความ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างเนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๑๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างทำปฏิทินเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง