วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดของเสียอันตราย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อท จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อท จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ ครั้งที่ ๓
7  มิ.ย. 2562
งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารและภายในอาคารบางส่วน สำนักงานเทศบาล เมืองอ่างทอง